قدردانی جهانگیری از کارگران و معلمان
به گزارش جوان آنلاین، اسحاق جهانگیری در صفحه توئیتر خود نوشت: «معلمان و کارگران، بزرگترین گروه‌های صنفی کشورند که دارای بیشترین سرمایه ملی اجتماعی‌اند یعنی از بالاترین سطح اعتماد و احترام در میان مردم برخوردارند. رنج و صبرشان را در این ایام درک می‌کنم. به یکایکشان در سراسر کشور درود می‌فرستم و روزشان را تبریک می‌گویم.

این دو روز اردیبهشتی-یازدهم و دوازدهم-که مزیّن به نام "کارگر" و "معلم" است، روز‌های هم بستگی و وفاق ملی هم هستند. همه از شهروندان تا دولتمردان به هم نزدیک می‌شوند و باهم سر تعظیم در برابر زنان و مردانی خم می‌کنند که آفرینندگان اصلی سرمایه‌های مادی معنوی کشورند.»
 
توئیتر اسحاق جهانگیری
 
توئیتر اسحاق جهانگیری