گفت و گوی «جوان آنلاين» با مدیر کل بهزیستی اصفهان درباره پديده نوزاد فروشي

خرید و فروش نوزادان از دید بهزیستی پنهان است

اخیرا خبرهایی مبنی بر خرید و فروش نوزادان در کلانشهرها منتشر شده که باعث نگرانی خانواده ها هم گردیده است
دکتر سعید منتظرالمهدی *
تأمل و مداقه در ادبیات پژوهشی آسیب‌ها و کجروی‌های اجتماعی نشان می‌دهد که پدیده «سرقت» از منظر‌های متفاوت مورد تحلیل و واکاوی قرارگرفته است به همین سبب در این خصوص حجم وسیع و انبوهی اطلاعات در دست است و با اندکی جست‌وجو در پایگاه‌های علمی و پژوهشی می‌توان به شمار زیادی از آن دست یافت...