جوان آنلاین

اخبار ویژه
اب روستایی گلستان

کیفیت آب  شرب مجتمع چهارده شهرستان کردکوی ارتقاء یافت

مدیر امور آبفار شهرستان کردکوی از ارتقاء کیفیت آب شرب مجتمع چهارده این شهرستان خبر داد.
اداره کل مخابرات گلستان

برخورداری 700 روستای گلستان از اینترنت

شهمرادی مدیر مخابرات گلستان از برخورداری 700 روستای گلستان از اینترنت خبر داد
اداره کل تعاون .کار ورفاه اجتماعی گلستان

بررسی بیش از 6 هزار دادخواست در مراجع حل اختلاف

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان از بررسی بیش از 6 هزار دادخواست و شکایات کارگری در مراجع حل اختلاف استان در سال گذشته خبر داد.
شرکت گاز گلستان

اجرای بیش از 28 هزار نفر ساعت اموزش در سال 96

موسوی رییس منابع انسانی گاز گلستان از اجرای بیش از 28 هزار نفر ساعت اموزش در سال 96 خبر داد
ابفای گلستان

رفع 900 مورد اتفاقات شبکه توزیع اب در گالیکش

مدیر امور آب و فاضلاب منطقه گالیکش از رفع 900 مورد اتفاقات شبکه توزیع آب، خط انتقال و انشعاب در سال گذشته خبر داد.
ابفای گلستان

سال گذشته 631 مورد اتفاقات اب در شهرستان مینودشت رفع شد

مدیر امور آب و فاضلاب منطقه مینودشت از رفع 631 مورد اتفاقات خط انتقال، شبکه و انشعابات آب در سال گذشته خبر داد.
رییس مرکز بازسازی وحفاظت از ذخایز ژنتیکی ماهیان استخوانی گلستان

اغاز عملیات تکثیر مصنوعی کپور دریایی در گلستان

رییس مرکز بازسازی وحفاظت از ذخایز ژنتیکی ماهیان استخوانی گلستان از تکثیر مصنوعی کپور دریایی در گلستان خبر داد
فراورده های نفتی گلستان

کاهش مصرف فراورده های نفتی در گلستان

سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان از مصرف بیش از یک میلیارد لیتر انواع فرآورده نفتی شامل، بنزین، نفت سفید و نفتگاز استان گلستان در سال ۹۶ خبر داد
اب منطقه ای گلستان خبر داد

کاهش شدید رواناب رودخانه های گلستان

معاون حفاظت وبهره برداری شرکت اب منطقه ای گلستان از کاهش شدید رواناب رودخانه ها ی گلستان خبر داد
ابفای گلستان

شستشوی بیش از 21 کیلومتر از شبکه توزیع اب شهرهای علی اباد کتول وفاضل اباد

مدیر امور اب وفاضلاب منطقه علی اباد از شستشوی بیش از 21 کیلومتر از شبکه توزیع اب شهرهای علی اباد وفاضل اباد خبر داد